Friday, June 4, 2010

નામ

નામ કંઈક જાણીતું હતું,
પણ થોડું જુનું પુરાણું હતું,

સહુના જીવન સાથે જોડાયેલું હતું,
ફક્ત એક જ વાર આવતું હતું,

સાંભળનારના કાનમાં ગુંજી ઉઠતું હતું,
મનની સ્થિતીને ઘમરોળતું હતું,

દંભી જીવનનું એ નક્કર સત્ય હતું,
આશિષ એ નામ "મૃત્યુ" હતું.

કવિઃ આશિષ એ. મહેતા
એડીટરઃ અજય એમ. પટેલ


Creative Commons License
નામ by Ashish A. Mehta is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 India License.
Based on a work at www.gujjustuff.com.