Monday, July 15, 2013

બે પળની મૌસમઆ બે પળની મૌસમમાં બધું જ ભૂલાય છે,
ક્યાંક દુનિયા તો ક્યાંક દેશ ભૂલાય છે,
આ મૌસમની સંગાથમાં ક્યાંક નવા સપના સેવાય છે,
જો હોય કોઈનો સાથ તો આ મૌસમનો આનંદ મંડાય છે,
બસ, આ બે પળની મૌસમમાં ક્યાંક દુનિયા તો ક્યાંક દેશ ભૂલાય છે.

જો હોય કોઈનો સાથ તો આ પ્રેમાંગણમાં મીઠા પ્રેમના યુધ્ધ ખેલાય છે,
પણ લે! આ તો બસ બે પળની જ મૌસમ,
આમાં પ્રેમના ક્યાં નિયમ ઘડાય છે! જીત તો બંનેની થાય છે!!
બસ, આ બે પળની મૌસમમાં ક્યાંક દુનિયા તો ક્યાંક દેશ ભૂલાય છે.

જયારે આ બે પળની મૌસમ બદલાય છે,
ત્યારે આ દુનિયા ને દેશ બેઉ દેખાય છે,
પછી આ બે પળની મૌસમ ભૂલાય છે,
બસ, આ બે પળની મૌસમમાં ક્યાંક દુનિયા તો ક્યાંક દેશ ભૂલાય છે.

જયારે કાનની બંસરીએ રેલાતા પ્રેમના સુરો સંભળાય છે,
ત્યારે કાના ઘેલી રાધા, મીરાં ને ગોપીઓ પણ ડોલાય છે,
આ બે પળની મૌસમમાં જ, દેશ ભૂલી નવી દુનિયામાં પ્રથમ ડગ મંડાય છે,
પછી જ ફૂટે છે પ્રેમના અંકુર ને બારે મેઘ વરસાય છે,
"ગૌરવ" કહે આ બે પળની મૌસમમાં ક્યાંક દુનિયા તો ક્યાંક દેશ ભૂલાય છે.

કવિ : ગૌરવ એમ. શુક્લ
એડિટર : અજય એમ. પટેલ 
Creative Commons License
બે પળની મૌસમ by Gaurav M. Shukla is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.gujjustuff.com/2013/07/blog-post.html.

1 comment: