Sunday, January 22, 2023

હતો એક રાવણ દશ માથાળો વીસ ભૂજાળો

 હતો એક રાવણ દશ માથાળો વીસ ભૂજાળો

શિવને ચાહનારો, ચાર વેદને જાણનારો

નવ ગ્રહને કાબૂ કરનારો વિધાતાને હરાવનારો

હતો એક રાવણ દશ માથાળો વીસ ભૂજાળો


શિવ તાંડવ રચનારો, યંત્ર મંત્ર અને તંત્રને જાણનારો

સમુદ્ર કેરા પાણીથી પુષ્પકને ચલાવનારો

ત્રણે લોકને જીતનારો અને લંકામાં રહેનારો

હતો એક રાવણ દશ માથાળો વીસ ભૂજાળો


પનોતી માથે પગ મૂકી આસને બેસનારો

પોતાના હાથેથી કૈલાસને ઉચકનારો

પોતાના આંતરડાથી રાવણહથ્થો બનાવનારો

હતો એક રાવણ દશ માથાળો વીસ ભૂજાળો


જીદ ઉપર પોતાની અડગ રહેનારો

પોતાના સિવાય ન કોઈને ગણનારો

ખભે મા ને બેસાડી એનું માન જાળવનારો

હતો એક રાવણ દશ માથાળો વીસ ભૂજાળો


વિષ્ણુને અવતાર લેવા મજબૂર કરનારો

પોતાના સહિત પોતાના કૂળને તારનારો

જીદને ખાતર પોતાની હરિના હાથે મરનારો

હતો એક રાવણ દશ માથાળો વીસ ભૂજાળો


-----આશિષ મહેતા

No comments:

Post a Comment