Saturday, July 11, 2020

સફર - ચૌદથી ચાલીસી સુધી

ચૌદથી ચાલીસીની આ સફર છે;
કિશોરથી આધેડાવસ્થાની આ સફર છે.

તડકામાં બેફિકર થઈને રમવાથી શરૂ થઇ;
એ.સી.માં બેસી ગરમીની ફિકર કરવા સુધીની સફર છે;
ખુલ્લા પગ અને ચડ્ડી-બુશર્ટથી શરૂ થઇને;
કોટ-પેન્ટ અને શૂઝ સુધી આવી એ સફર છે.

ચૌદથી ચાલીસીની આ સફર છે;
કિશોરથી આધેડાવસ્થાની આ સફર છે.

શાળાના હોમવર્ક અને એસાઇન્મેન્ટથી શરૂ થઇ;
ફ્યુચર પ્લાનીંગ અને એલ.આઈ.સી. સુધીની સફર છે;
ચાલ મળીને પ્લાન કરીએથી શરૂ થઈને;
પ્લાન કરીને મળીએ સુધી આવી એ સફર છે.

ચૌદથી ચાલીસીની આ સફર છે;
કિશોરથી આધેડાવસ્થાની આ સફર છે.

બિન્દાસ ચાલ અને અલ્લડ વર્તનથી શરૂ થઇ;
જવાબદારી અને ગણતરી પૂર્વકના વર્તન સુધીની સફર છે;
રિયલ ફ્રેન્ડથી શરૂ થઇને;
વર્ચ્યુઅલ ફ્રેન્ડ સુધી આવી એ સફર છે

ચૌદથી ચાલીસીની આ સફર છે;
કિશોરથી આધેડાવસ્થાની આ સફર છે.

પપ્પા પૈસા આપો થી શરૂ થઇ;
ડિયર આ લે ઘરખર્ચ સુધીની સફર છે;
સુંદર સપનાઓથી શરૂ થઇને;
કડવી વાસ્તવિકતા સુધી આવી એ સફર છે.

ચૌદથી ચાલીસીની આ સફર છે;
કિશોરથી આધેડાવસ્થાની આ સફર છે.


આશિષ એ. મહેતા


Creative Commons License


સફર - ચૌદથી ચાલીસી સુધી.... by Ashish A. Mehta is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Based on a work at http://www.gujjustuff.com/.

Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.gujjustuff.com/

No comments:

Post a Comment